Stworzyliśmy Akademię Demokracji Socjalnej, by zaproponować ofertę edukacji politycznej dla osób zaangażowanych politycznie, społecznie i udzielających się w mediach. Naszym celem jest przywrócenie pojęcia demokracji socjalnej do debaty na temat współczesnej aktywności politycznej. Demokracja socjalna to coś więcej niż ruch polityczny socjaldemokracji. W koncepcji tej zawierają się wszystkie aspekty sprawnie funkcjonującego, włączającego systemu demokratycznego opartego na zasadach wolności, sprawiedliwości i solidarności. W ramach Akademii proponujemy uczestnikom i uczestniczkom jako punkt wyjścia dyskusję o podstawowych definicjach, wartościach i historii demokracji socjalnej w Europie i w Polsce. Kolejne pięć modułów poświęcimy wybranym dziedzinom polityki, które będą analizowane z punktu widzenia demokracji socjalnej.

Inspirujemy się wieloletnią tradycją Akademii Demokracji Socjalnej organizowanej przez centralę Fundacji im. Friedricha Eberta (FES) w Niemczech (http://www.fes-soziale-demokratie.de/) oraz doświadczeniami zagranicznych biur FES, które w ostatnich latach z powodzeniem rozwijały własne programy edukacyjne.

Chcemy, by Akademia była okazją do spotkania przedstawicieli i przedstawicielek różnych partii politycznych, ruchów społecznych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i mediów, tak by wzmocnić istniejące oraz stworzyć nowe więzi między tymi różnymi rodzajami aktywności w życiu publicznym. Jesteśmy przekonani, że wartości demokracji socjalnej, w Polsce zbyt często lekceważone, w rzeczywistości są wspólnym punktem odniesienia dla wszystkich aktorów politycznych i społecznych, których chcielibyśmy zaangażować w to przedsięwzięcie, i mogą stanowić również podstawę ich współpracy na co dzień.

Partnerzy

Akademię organizuje polskie biuro Fundacji im. Friedricha Eberta przy współpracy partnerów, z którymi współdziała od lat. Są to: Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle?a (OMS Lassalle), Fundacja Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae, Krytyka Polityczna, Fundacja Centrum im. Ignacego Daszyńskiego (CID), Międzynarodowe Centrum ds. Badań i Analiz (ICRA) oraz Fundacja Global.Lab. Wszyscy partnerzy są zaangażowani w proces kształtowania programu Akademii oraz w proces rekrutacji uczestników i uczestniczek. W ten sposób mamy nadzieję dotrzeć z naszą ofertą do jak najszerszych kręgów zainteresowanych.

Fundacja im. Friedricha Eberta
Fundacja im. Friedricha Eberta
Założona w 1925 r. Fundacja im. Friedricha Eberta (FES) jest najbogatszą w tradycje niemiecką fundacją polityczną. Nazwę zawdzięcza pierwszemu...
Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle?a
Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle?a
Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle?a został założony w 2005 roku we Wrocławiu jako niezależne stowarzyszenie, którego celem jest...
Fundacja ICRA
Fundacja ICRA
Fundacja ICRA (International Centre for Research and Analysis) jest profesjonalnym centrum badawczym, które zajmuje się diagnozą i analizą...
Fundacja „Amicus Europae”
Fundacja „Amicus Europae”
Fundacja "Amicus Europae" została założona w 2004 roku przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Nadrzędną misją Fundacji jest popieranie...
Fundacja Global.Lab
Fundacja Global.Lab
Fundacja Global.Lab jest niezależnym think-tankiem zajmującym się sprawami międzynarodowymi. Celem naszej działalności jest poszerzanie wiedzy na...
Centrum im. Ignacego Daszyńskiego
Centrum im. Ignacego Daszyńskiego
Centrum im. Ignacego Daszyńskiego (CID) jest socjaldemokratycznym think tankiem założonym w 2011 roku. Po 4 latach działalności Tomasz Kalita...
Krytyka Polityczna
Krytyka Polityczna
Krytyka Polityczna to największa w Europie Środkowej i Wschodniej progresywna sieć instytucji i aktywistów. Powstała w roku 2002, wraz z Listem...