Aplikuj

Zasady i warunki uczestnictwa w Akademii Demokracji Socjalnej

 1. W cyklu ADS uczestniczy 25 osób (gender balance 60/40)
 2. Udział w ADS jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają noclegi (w pokojach dwu- i trzy- osobowych), wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. Uczestnicy i uczestniczki są jedynie zobowiązani pokryć koszty transportu do i z Warszawy. Zjazdy odbywają się w hotelu pod Warszawą. Grupa spotyka się w centrum miasta w piątek o godzinie 15.30, powrót do Warszawy w niedzielę około godz. 16.00.
 3. Obecność podczas całości wszystkich zaplanowanych modułów ADS jest obowiązkowa, a cykl kończy wręczenie certyfikatów. W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach, jednorazowa nieobecność nie wyklucza zaliczenia cyklu i otrzymania certyfikatu.
 4. Przed każdym z modułów z odpowiednim wyprzedzeniem rozsyłane będą teksty lektur obowiązkowych.
 5. Zajęcia odbywają się w języku polskim. W przypadku udziału wykładowców z zagranicy, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.
 6. Uczestniczki i uczestnicy zobowiązani są do przygotowywania się do zajęć, w tym do zapoznania się z lekturami wskazanymi w programie danego zjazdu, a także do aktywnego brania udziału w zajęciach.

Zasady rekrutacji:

 1. Zgłoszenia do czwartego cyklu ADS należy wysyłać poprzez formularz na stronie do dnia 15 września 2019 r.
 2. Nie ma ograniczeń wiekowych ani wymogów dotyczących wykształcenia czy znajomości języków obcych. Od uczestniczek i uczestników organizatorzy wymagają jedynie doświadczenia w aktywności społecznej, politycznej lub w mediach. Będzie to jedno z głównych kryteriów oceny obok listu motywacyjnego.
 3. Organizatorzy wyłonią uczestników i poinformują o rezultatach rekrutacji do 27 września 2019 r.

Terminy zjazdów IV edycji

 1. Wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, solidarność – 18-20 października  2019– OMS Lassalle
 2. Demokracja parlamentarna i partie polityczne – 22-24 listopada 2019 – Centrum im. Ignacego Daszyńskiego
 3. Integracja europejska i progresywna polityka zagraniczna– 10-12 stycznia 2020 – Amicus Europae i Global.Lab
 4.  Demokracja i społeczeństwo polityczne – 21-23 lutego 2020 – Krytyka Polityczna
 5. Państwo opiekuńcze i gospodarka rynkowa – 20-22 marca 2020 – Fundacja ICRA
Aplikuj!
ul .Podwale 11, 00-252 Warszawa
Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce