Aplikuj

Zasady i warunki uczestnictwa w Akademii Demokracji Socjalnej

 1. W cyklu ADS uczestniczy 25 osób.
 2. Szóstą edycję planujemy w formie zjazdów. Możliwe jednak, że sytuacja zmusi nas do zmiany planów i organizacji części spotkań online.  Podczas zjazdów przewidujemy zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych oraz zapewnimy odpowiednią przestrzeń podczas zajęć.
 3. Od uczestników wymagamy przedstawienia certyfikatu zaszczepienia przeciw COVID-19 lub negatywnego wyniku testu wykonanego najwcześniej 48 godzin przed początkiem zjazdu.
 4. Udział jest bezpłatny ? osoby uczestniczące muszą jedynie ponieść koszt dojazdu do i z Warszawy. W szczególnych przypadkach możliwe jest uzyskanie dofinansowania podróży ? prosimy o kontakt.
 5. Zajęcia rozpoczynają się ok. godziny 17.00 w piątki, a kończą około 14.00 w niedziele. Organizujemy przejazdy autobusem z Warszawy do hotelu ? wyjazd w piątki o godzinie 15.00, powrót w niedziele o 14.30 z hotelu.
 6. Obecność podczas całości wszystkich zaplanowanych modułów ADS jest obowiązkowa, a cykl kończy wręczenie dyplomów. W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach, jednorazowa nieobecność nie wyklucza zaliczenia cyklu i otrzymania dyplomu.
 7. Zajęcia odbywają się w języku polskim. W przypadku udziału wykładowców z zagranicy, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.
 8. Przed każdym z modułów z odpowiednim wyprzedzeniem rozsyłane będą teksty lektur obowiązkowych.
 9. Osoby uczestniczące zobowiązane są do przygotowywania się do zajęć, w tym do zapoznania się z lekturami wskazanymi w programie danego zjazdu, a także do aktywnego brania udziału w zajęciach.

Zasady rekrutacji:

 1. Zgłoszenia do szóstego cyklu ADS należy wysyłać poprzez formularz Google, do którego link umieszczony jest poniżej, do dnia 17 października 2021 r.
 2. Nie ma ograniczeń wiekowych ani wymogów dotyczących wykształcenia czy znajomości języków obcych. Od osób uczestniczących organizatorzy wymagają jedynie doświadczenia w aktywności społecznej, politycznej lub w mediach. Będzie to jedno z głównych kryteriów oceny obok listu motywacyjnego.
 3. Organizatorzy poinformują o wynikach rekrutacji do 25 października 2021 r.

Terminy zjazdów V edycji

 1. Wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, solidarność ? 5.-7.11.2021
 2. Demokracja parlamentarna i partie polityczne ? 21.-23.01.2022
 3. Państwo opiekuńcze i gospodarka rynkowa ? 18.-20.02.2022
 4. Integracja europejska i progresywna polityka zagraniczna ?18.-20.03.2022
 5. Demokracja i społeczeństwo polityczne ? 22.-24.04.2022
Aplikuj!