Podręcznik

Osoby zainteresowane aplikowaniem do Akademii Demokracji Socjalnej zachęcamy do zapoznania się z książką „Podstawy demokracji socjalnej” (red. Tobias Gomber i in.), która będzie lekturą obowiązkową podczas pierwszego zjazdu ADS – Wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, solidarność. Książka w formacie PDF dostępna jest tutaj.