Podręcznik

Osoby zainteresowane aplikowaniem do Akademii Demokracji Socjalnej zachęcamy do zapoznania się z książką „Podstawy demokracji socjalnej” (red. Tobias Gomber i in.), która będzie lekturą obowiązkową podczas pierwszego zjazdu ADS – Wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, solidarność. Książka w formacie PDF dostępna jest tutaj.

Phone: +48 22 831 1303
Ul .Podwale 11, 00-252 Warszawa
Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce