Integracja europejska i progresywna polityka zagraniczna

Integracja europejska i progresywna polityka zagraniczna

Dynamiczne zmiany porządku międzynarodowego, zmiany układu sił oraz pojawienie się nowych wyzwań o charakterze zarówno globalnym, jak i regionalnym sprawiły, że konieczna jest intensyfikacja debaty dotyczącej polityki międzynarodowej w ujęciu progresywnym. Celem zjazdu Akademii Demokracji Socjalnej organizowanego przez Fundację Aleksandra Kwaśniewskiego ?Amicus Europae? oraz Fundację Global.Lab jest włączenie uczestniczek i uczestników do wspólnej dyskusji i poszukiwań nieoczywistych oraz długofalowych rozwiązań współczesnych wyzwań z zakresu polityki międzynarodowej, z jakimi mierzyć się musi Polska, Europa i świat. Wspólnie będziemy zastanawiać się, na jakich wartościach powinna opierać się progresywna polityka zagraniczna i jakie są jej ograniczenia. W obliczu kryzysu Unii Europejskiej pochylimy się również nad przyszłością projektu europejskiego, a także najważniejszymi wyzwaniami dla polskiej dyplomacji oraz ruchów progresywnych w tym obszarze. Świat nie kończy się jednak na Europie, dlatego przyjrzymy się również kwestiom globalnych nierówności, ich źródłom oraz skutkom. Aktualny kryzys migracyjny oraz zmiany klimatyczne pokazują, że nie możemy dłużej pozostawać obojętni wobec spraw globalnych.