Integracja europejska, polityka na rzecz pokoju i bezpieczeństwa

Integracja europejska, polityka na rzecz pokoju i bezpieczeństwa

Moduł III Akademii Demokracji Socjalnej

20– 22. 01.2017

Jaworowy Dwór, Trębki Nowe

 

Dynamiczne zmiany porządku międzynarodowego, zmiany układu sił oraz pojawiania się nowych wyzwań o charakterze zarówno globalnym, jak i regionalnym sprawiły, że konieczna jest intensyfikacja debaty dotyczącej polityki międzynarodowej w ujęciu progresywnym. Celem trzeciego zjazdu Akademii Demokracji Socjalnej organizowanego przez Fundację Aleksandra Kwaśniewskiego “Amicus Europae” oraz Fundację Global.Lab jest przedstawienie progresywnego podejścia do polityki na rzecz pokoju, zagranicznej i bezpieczeństwa. Chcemy zachęcić uczestniczki i uczestników do wspólnej dyskusji i poszukiwań nieoczywistych oraz długofalowych rozwiązań współczesnych wyzwań z zakresu polityki międzynarodowej, z jakimi mierzyć się musi Polska, Europa i świat. Wspólnie będziemy zastanawiać się, na jakich wartościach powinna opierać się progresywna polityka zagraniczna i jakie są jej ograniczenia. W obliczu kryzysu Unii Europejskiej pochylimy się również nad przyszłością projektu europejskiego, a także najważniejszymi wyzwaniami dla polskiej dyplomacji. Świat nie kończy się jednak na Europie, dlatego przyjrzymy się również kwestiom globalnych nierówności, ich źródłom oraz skutkom. Aktualny kryzys migracyjny oraz zmiany klimatyczne pokazują, że nie możemy dłużej pozostawać obojętni wobec spraw globalnych.

Program

Ok. 16.40
Przyjazd

17.30
Powitanie i wprowadzenie do modułu

17.45 – 19.15
Spotkanie przy kominku z Arturem Domosławskim, podczas którego porozmawiamy o globalnych nierównościach.

19.30
Kolacja

Po kolacji krótki wstęp do debat oksfordzkich oraz integracja (forma do potwierdzenia)

8.00 – 9.00
Śniadanie

9.00 – 10.30
Piotr Łukasiewicz – Progresywna polityka zagraniczna – wartości a praktyka (wykład i dyskusja)

Celem spotkania jest przedstawienie i wspólna refleksja nad wartościami, które powinny leżeć u podstaw progresywnej polityki zagranicznej. Czy w multipolarnym świecie, w którym Zachód nie posiada już wyłączności na ustalanie zasad, istnieje uniwersalny zestaw wartości? Czy wartości można poświęcić na rzecz interesów? Z jakimi ograniczeniami przychodzi się zmierzyć chcąc realizować politykę zagraniczną opartą na wartościach?    

11.00 – 13.30
Do wyboru jeden z dwóch poniższych warsztatów

Piotr Łukasiewicz, Dominika Gmerek, Adam Traczyk Tezy dla Ministra – warsztaty z formułowania priorytetów polityki zagranicznej

Celem warsztatu jest wyposażenie uczestników i uczestniczek w umiejętność formułowania priorytetów polityki zagranicznej. Warsztaty będą praktycznym uzupełnieniem porannego wykładu dotyczącego progresywnej polityki zagranicznej i mają na celu pomóc uczestniczkom oraz uczestnikom analizować możliwości prowadzenia polityki zagranicznej opartej na wartościach.

Małgorzata Nocuń, Iwona Reichardt, Bartosz Rydliński Progresywna polityka wschodnia

Celem warsztatu jest zwrócenie uwagi uczestników i uczestniczek na problem dyskryminacji i braku reprezentatywności kobiet w polityce wschodniej. W czasie warsztatu zostanie przeanalizowana sytuacja obecna oraz przeprowadzana dyskusja na temat możliwych zmian status quo w odniesieniu do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w państwach Partnerstwa Wschodniego. Ważnym aspektem naszych rozważań będzie także kwestia ekonomiczna, a dokładnie krytyczne podejście do promocji idei neoliberalnej na obszarze poradzieckim.

13.30
Obiad

15:30 – 17.00
Klaus Ziemer Pojednanie jako idea polityki międzynarodowej  (wykład i dyskusja)

Pojednanie polsko-niemieckie stanowi dla badaczy stosunków międzynarodowych idealny dowód na to, że wartości w polityce zagranicznej mają znaczenie. II Wojna Światowa, Holocaust oraz pojałtańska zmiana granic Polski oraz Niemiec w sposób fundamentalny wpłynęły na relacje pomiędzy obydwoma narodami. Dyskutowane pojednanie jest ważnym i interesującym przykładem, który warto poddać analizie w kontekście innych relacji międzypaństwowych.

17.30 – 19.30
Marek Grela Unia Europejska w kryzysie (wykład i dyskusja)

Jesteśmy świadkami najpoważniejszego kryzysu Unii Europejskiej w historii. Zamiast dostarczać rozwiązania, Unia Europejska sama stała się źródłem problemów. Kryzys strefy euro, wzrost prawicowego populizmu, Brexit, kryzys migracyjny oraz kryzys bezpieczeństwa na wschodzie Europy stawiają pod znakiem zapytania przyszłość projektu europejskiego. Jakie są źródła tego “polikryzysu” i jakie reformy muszą zostać podjęte, aby skutecznie im przeciwdziałać? Jaką rolę w Unii Europejskiej powinna odgrywać Polska?

19.30
Kolacja

20.15
Debata oksfordzka

9.00 – 10.30
Podsumowanie debaty oksfordzkiej

11.00 – 13.30
Agata Kowalska, Małgorzata Borowska – Jak debatować w mediach?

13.40 – 14.00
Podsumowanie i wnioski

14.15
Obiad

15.00
Wyjazd do Warszawy

Lektury

  1. Bil, Ireneusz (2016), Progresywna polityka zagraniczna, „Myśl Socjaldemokratyczna”.

  2. Burnetko Krzysztof i Nocuń Małgorzata (2011), Nie stać nas na rusofobię – wywiad z Aleksandrem Kwaśniewskim, Nowa Europa Wschodnia 3-4/2011

  3. Domosławski, Artur (2016) Wykluczeni, wyd. Wielka Litera, Warszawa.

  4. Reichardt, Iwona (2016) Jesteśmy, ale nas nie ma, „Zadra”.

  5. Reichardt, Iwona (2016) Wyeliminujmy klubiki męskie, „Zadra”.

  6. Traczyk, Adam (2015), Koniec głodu, nędzy i wyzysku? Ktoś w ONZ zapomniał, że żyjemy w kapitalizmie, Dziennik Opinii nr 307/2015 (1091). Tekst dostępny Tutaj

  7. Wojciechowski, Marcin (2010) Co po Giedroyciu? Giedroyc!, Nowa Europa Wschodnia 1/2010

  8. Ziemer, Klaus (tekst złożony do druku), Czy nowe sąsiedztwo polsko-niemieckie? Stosunki między społeczeństwami obywatelskimi 25 lat później.

Wykładowcy i trenerzy

Artur Domosławski – reporter tygodnika Polityka, wcześniej związany z Gazetą Wyborczą, pisze o Ameryce Łacińskiej, globalizacji i relacjach między globalnym Południem i Północą, autor m.in. książek „Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji” (2002), „Gorączka latynoamerykańska” (2004), „Śmierć w Amazonii” (2013), „Wykluczeni” (2016) oraz głośnej biografii Ryszarda Kapuścińskiego „Kapuściński non-fiction” (2010).

 

Dominika Gmerek – współzałożycielka Fundacji Global.Lab i współorganizatorka projektu Progresywna Polityka Zagraniczna, absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie asystentka naukowa w Fundacji im. Friedricha Eberta.

 

dr hab. Marek Grela – zasiada w Radzie Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europe”, były wiceminister spraw zagranicznych, były ambasador RP przy Unii Europejskiej, były wysoki rangą urzędnik Sekretariatu Rady Unii Europejskiej w Brukseli a następnie europejskiej służby dyplomatycznej (Europejska Służba Działań Zewnętrznych), ambasador ad personam.

 

Agata Kowalska – dziennikarka Radia TOK FM, w którym wydaje i prowadzi program Post Factum.

 

Piotr Łukasiewicz – ekspert Fundacji Global.Lab, były dyplomata cywilny i wojskowy, doradca Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych. Współtworzył narodową strategię Polski w misji ISAF w Afganistanie, w latach 2006-09 attache wojskowy w Pakistanie i Afganistanie, od czerwca 2012 roku do zamknięcia misji w grudniu 2014 roku ambasador RP w Afganistanie, pułkownik rezerwy Wojska Polskiego.

 

Małgorzata Nocuń – zastępca redaktora naczelnego Nowej Europy Wschodniej (NEW). W latach 2004 – 2006 jego korespondentka na Ukrainie i Białorusi. Wraz z Andrzejem Brzezieckim opublikowała książki „Białoruś. Kartofle i dżinsy”,  „Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi”, „Łukaszenka. Niedoszły car Rosji”, „Armenia. Karawany śmierci”. W 2014 roku została wyróżniona w konkursie Amnesty International „Pióro Nadziei” za reportaż z Kaukazu Północnego.

 

dr Iwona Reichardt – zastępca redaktora naczelnego New Eastern Europe (NEE). Jej obszar zainteresowań to przede wszystkim: procesy demokratyzacyjne, metodologia nauk społecznych, polityki publiczne, w tym przede wszystkim polityka równościowa.

 

dr Bartosz Rydliński – współzałożyciel Centrum im. Ignacego Daszyńskiego oraz stowarzyszenia Kongres Polskiej Lewicy. Od 2008 roku związany z Fundacją Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” jako koordynator projektów oraz ekspert. Adiunkt w Instytucie Politologii UKSW oraz visiting researcher na Uniwersytecie Śląskim w Opawie.

 

Adam Traczyk – współzałożyciel Fundacji Global.Lab i współorganizator projektu Progresywna Polityka Zagraniczna, studiował stosunki międzynarodowe, nauki polityczne oraz studia latynoamerykańskie i północnoamerykańskie w Warszawie, Bonn i Berlinie, obecnie doktorant na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz, stypendysta Fundacji Eberta. 

 

prof. dr hab. Klaus Ziemer – profesor nauk politycznych w Trewirze, od 1998 r. także na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykładał także w Essen, Monachium i Mannheim. W latach 1998-2008 dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
W swoich badaniach skupiał się na współczesnej historii Polski, stosunkach polsko-niemieckich od 1945 r., zmianach systemowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

ul .Podwale 11, 00-252 Warszawa
Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce