Wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, solidarność

Wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, solidarność

Celem szkolenia jest upowszechnienie wiedzy o podstawowych wartościach demokracji socjalnej poprzez wskazanie: ich definicji, aksjologicznych różnic pomiędzy demokracją socjalną a innymi koncepcjami politycznymi oraz praktycznej realizacji tych wartości w praktyce. Celem szkolenia jest także nabycie przez uczestniczki i uczestników umiejętności formułowania przekazu politycznego w oparciu o wartości demokracji socjalnej oraz skutecznego argumentowania na ich rzecz w debacie publicznej.

Program

17.00 – 19.00 (sala konferencyjna)

Otwarcie Akademii

Powitanie przez organizatorów

Wykład dr. Henninga Meyera:  „Podstawowe wartości demokracji socjalnej”

Celem wykładu jest dostarczenie uczestniczkom i uczestnikom Akademii wiedzy z zakresu historii idei oraz aktualnych rozważań teoretycznych na temat ideologicznych aspektów współczesnej myśli lewicowej.

19.00

Kolacja

20.00

Integracja

8.00 – 9.00

Śniadanie

9.00 – 13.00

Team building

Celem warsztatu jest integracja uczestników i uczestniczek Akademii i stworzenie przestrzeni na współpracę, współdziałanie oraz orientację na wspólny cel (z tego potencjału będziemy korzystać w trakcie całej Akademii). Uczestnicy/uczestniczki będą pracować w dwóch grupach, na zewnątrz (zajęcia typu outdoor) nad wymagającymi zadaniami wymagającymi koordynacji. Każde z ćwiczeń zostanie omówione w informacji zwrotnej.

13.00 – 14.00

Obiad

14.30 – 17.00 (sala konferencyjna)

Wartości demokracji socjalnej w praktyce (na przykładzie kilku krajów) – seminarium prowadzone przez zespół ekspercki OMS Lassalle’a: dr Janinę Petelczyc, dr Rafała Bakalarczyka.

Celem seminarium jest wskazanie na konkretnych przykładach skutecznych prób implementacji polityk opartych na socjaldemokratycznych wartościach. Prowadzący przedstawią udane przedsięwzięcia z szeroko rozumianej polityki społecznej (polityka rodzinna, edukacja etc.) zrealizowane w krajach Europy Zachodniej i w Ameryce Płd. (reformy rządu Luli).

17.30 – 19.00 (sala konferencyjna)

Spotkanie z prof. Karolem Modzelewskim

19.00 – 20.00

Kolacja

20.00 (sala konferencyjna)

Pokaz filmu z wprowadzeniem przez dr Gavina Rae:

Dumni i wściekli (reż. Matthew Warchus)

Celem wieczoru filmowego jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom Akademii doświadczeń brytyjskiej lewicy. Film pokazuje próbę łączenia postulatów kulturowych (prawa LGBT) z tradycyjną polityką socjaldemokracji wśród wielkoprzemysłowej klasy robotniczej. Doświadczenie brytyjskiej lewicy jest w Polsce mało znane, bowiem w ostatnich dekadach w głównym nurcie debaty publicznej obecna była tylko spuścizna thatcheryzmu – przedstawiana w dodatku jedynie w pozytywnym świetle.

8.30 – 9.30

Śniadanie

9.30 – 13.00 (sala konferencyjna)

Warsztaty. Uczestnicy podzieleni na grupy mają za zadanie przygotować kampanię społeczną na rzecz socjaldemokratycznych postulatów programowych.

Celem warsztatu jest nabycie umiejętności posługiwania się argumentacją opartą na wartościach demokracji socjalnej w debacie publicznej oraz budowania skutecznej narracji w komunikacji politycznej. Warsztaty będę połączone z dyskusją o kształcie i treści dyskursu publicznego po 1989 r. w Polsce oraz obecności/nieobecności w nim socjaldemokratycznych wartości. Dyskusję i warsztaty poprowadzą: red. Roman Kurkiewicz i Michał Syska.

13.00 – 13.30.  

Podsumowanie 1. zjazdu

13.30 – 14.30

Obiad

15.00

Wyjazd do Warszawy

Phone: +48 22 831 1303
Ul .Podwale 11, 00-252 Warszawa
Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce