Wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, solidarność

Wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, solidarność

Celem szkolenia jest upowszechnienie wiedzy o podstawowych wartościach demokracji socjalnej poprzez wskazanie: ich definicji, aksjologicznych różnic pomiędzy demokracją socjalną a innymi koncepcjami politycznymi oraz praktycznej realizacji tych wartości w praktyce. Celem szkolenia jest także nabycie przez uczestniczki i uczestników umiejętności formułowania przekazu politycznego w oparciu o wartości demokracji socjalnej oraz skutecznego argumentowania na ich rzecz w debacie publicznej.

ul .Podwale 11, 00-252 Warszawa
Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce