Absolwentki i absolwenci II edycji

Przemysław Chmiel

Urodzony w 1978 roku, magister Politologii i Nauk Społecznych Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, absolwent studiów doktoranckich z Ekonomii na Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. W swojej karierze zawodowej zajmował się sprawami samorządu i gospodarki komunalnej, był m.in. Z-cą Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie. Wykładowca prawa komunalnego na Uniwersytecie im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Sekretarz Rady Miejskiej SLD w Kielcach. Wraz z żoną są szczęśliwymi rodzicami dwóch synów.

Klaudiusz Dominas

Urodził się i pracuje w Poznaniu, mieszka w Swarzędzu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Członek Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Poznaniu oraz działacz Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina Swarzędz im. Marka Kamińskiego w Swarzędzu. Członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z ramienia tej partii kandydował w 2010 roku do rady powiatu, a w 2014 roku do rady gminy Swarzędza.

Jarosław Gacki

Ur. w 1980 roku w Warszawie. Ukończył liceum im. Narcyzy Żmichowskiej oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Od kilkunastu lat zatrudniony na kolei – próbuje ogarnąć sytuacje kryzysowe w ruchu pociągów dalekobieżnych. Bezpartyjny. Związkowiec – członek komisji młodych Forum Związków Zawodowych oraz Federacji Związku Zawodowego Kolejarzy – zajmuje się tam sprawami młodzieży. W czasie wolnym podróżuje po świecie starając się stosować zasady odpowiedzialnej turystyki.

Anna Górska

Absolwentka zaocznych Stosunków międzynarodowych na UMK, matka, żona, przedsiębiorczyni, społeczniczka i polityczka. Członkini Zarządu Okręgu Gdańskiego Partii Razem oraz Trójmiejskiej Akcji Kobiecej. W obu organizacjach angażuje się w kwestie dotyczące praw reprodukcyjnych kobiet oraz praw pracowniczych również z perspektywy grup dyskryminowanych. Jest współorganizatorką obozów rockowych dla kobiet Lucciola Ladies Rock Camp. Interesuje się literaturą, sportem i muzyką, gra na basie.

Jakub Jankowiak

Mieszkam i aktywnie udzielam się w Jeleniej Górze. Od bardzo dawna jestem działaczem społecznym, pomagam w różnych organizacjach pozarządowych, formalnych, a także nieformalnych. Dodatkowo pełnię funkcję publiczne, jestem radnym MSWD, a także, niedługo radnym nowo powstającej Młodzieżowej Rady Miasta Jeleniej Góry. Obecnie należę do partii Razem, która moim zdaniem jest początkiem budowy lewicowego ruchu społecznego w Polsce.

Magdalena Komisarz

Feministka, aktywistka i krytyczna austrofilka. Moja dotychczasowa aktywność była powiązana z organizacjami studenckimi i feministycznymi. Jestem ciekawa świata i lubię uczyć się nowych rzeczy,  dlatego okupuję rożne sale wykładowe od kilku lat. Studiuję europeistykę i gender studies. Mam też za sobą szereg prac studenckich. Interesuję się m.in. polityką (w szczególności polską i austriacką), językami obcymi i hip-hopem.

Judyta Król  

Ma 30 lat. Pochodzi z Pomorza, jest absolwentką pedagogiki społecznej i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jest uczestniczką Filologicznych Studiów Doktoranckich i przygotowuje pracę z zakresu regionalistyki pomorskiej. Od lat wczesnej młodości działa na rzecz realizacji lewicowych ideałów równości i solidarności. Była przez 6 lat w stowarzyszeniu politycznym Młodzi Socjaliści, ruchu alterglobalistycznym ATTAC. Przez ostatnie 2 lata członkini partii Razem, radna krajowa mijającej kadencji. Ponadto zaangażowana w działalność lokalną poprzez ruch miejski Lepszy Gdańsk. Główne zainteresowania w ramach lewicowej działalności to kwestie pracownicze, programy przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i walka o lewicową tożsamość historyczną.

Łukasz Kubiak

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku stosunki międzynarodowe. Od 2011 roku członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Aktywnie działam na rzecz społeczności lokalnej i wspieram inicjatywy społeczne, w roku 2014 zostałem wybrany radnym Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu, a w 2016 roku zostałem sekretarzem Rady Powiatowej SLD w Zgierzu. W życiu kierują się socjaldemokratycznymi wartościami i lewicową wrażliwością społeczną. Od 2017 roku jestem wojewódzkim rzecznikiem prasowym SLD w Łodzi.

Rafał Lipski

Socjaldemokrata, aktywista, feminista, ateista. Wychowany w Chodzieży woj. Wielkopolskie, na stałe mieszka w Warszawie, gdzie aktywnie działa i koordynuje warszawskie struktury Inicjatywy Polska. Zawodowo specjalista ds. nieruchomości. Oprócz polityki interesuje się Skandynawią, podróżami i językami obcymi. Jego głównymi obszarami zainteresowania w polityce są: prawa człowieka, polityka społeczna i świeckie państwo. Zawsze powtarza, że dla lewicy najważniejszy jest człowiek.

Natalia Macioszek

Studentka trzeciego roku lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Feministka. Pojęcia równości, solidarności i wolności są jej niezwykle bliskie. Od początków liceum współpracuje z różnymi organizacjami pozarządowymi: organizuje warsztaty, jest wolontariuszką na wielu konferencjach oraz ich uczestniczką. Na przestrzeni ostatnich 5 lat: partycypowała w Europejskim Parlamencie Młodzieży, współtworzyła edukacyjne, internetowe narzędzie do przeciwdziałania dyskryminacji podczas dwóch forów młodzieży organizowanych przez Dom Anny Frank i współpracowała z Amnesty International. Zajmuje się również tłumaczeniami, co pozwala jej łączyć pasję do języków z pracą na rzecz innych: tłumaczyła teksty dla Codziennika Feministycznego i kampanię dla Fundacji SPUNK, jest również jedną z wolontariackich tłumaczy/ek dla Forum Migracyjnego. Interesuje ją społeczeństwo, jego potrzeby i zmiany, które w nim zachodzą.

Maciej Mandelt

Członek Stowarzyszenia NOMADA z Wrocławia. Zajmuje się wsparciem migrantek i migrantów w Polsce poprzez poradnictwo, asystenturę i prowadzone treningi. Zajmuje się również lobbingiem obywatelskim na rzecz poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem z powodu biedy, pochodzenia, wyznania i przekonań. Jest autorem przewodników skierowanych do asystentek i asystentów międzykulturowych.

Jakub Niewiński

Nauczyciel języka polskiego oraz etyki w Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego a od września w Szkole Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie. Prowadzi autorską klasę  interdyscyplinarną ?Hipolit? i jest liderem Koła Wielokulturowego oraz edukatorem mediatorów rówieśniczych. Animuje lokalne środowisko i prezesuje Komitetowi Partnerskiemu Ziemi Goślińskiej. Swoimi pomysłami wzmacnia wśród młodych ludzi miłość do małej ojczyzny, w której razem z uczniami promują dialog wielokulturowy i międzypokoleniowy oraz współpracują z osobami z niepełnosprawnościami. Jest trenerem w zakresie edukacji o Holokauście oraz edukacji antydyskryminacyjnej. Zajmuje się pedagogiką pamięci oraz partycypacją obywatelską młodych ludzi i pisze doktorat na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od wielu lat razem z młodzieżą realizuje projekty międzykulturowe i obywatelskie, wzmacniając empatię i akceptację różnorodności. Dwa lata temu wspólnie wykreowali polsko- gruzińsko- maltańsko- ormiańską Międzykulturową Akademię Otwartości „Od potrzeb do marzeń” a w tym roku razem ze seniorkami z Klubu Seniora „Zacisze” Akademię Obywatelską „Młodzi (i) Seniorzy w Działaniu”.Jest absolwentem Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście w Yad Vashem w Jerozolimie, Letniego Instytutu dla Nauczycieli na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Uczestniczył także w szkoleniach w Mémorial de la Shoah w Paryżu oraz w Domu Konferencji Wannsee w Berlinie. Ukończył studia podyplomowe ?Totalitaryzm ? Nazizm ? Holokaust? w Oświęcimiu oraz gender studies „Społeczno-kulturowa tożsamość płci” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kompetencje liderskie doskonalił podczas Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz w ramach Programu Liderzy PAFW ? inicjatywach Szkoły Liderów. Dwa lata temu otrzymał nagrodę im. Ireny Sendlerowej ?Za naprawianie świata?.  Na co dzień współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programów „Liderzy i liderki tolerancji” oraz „Rozmawiajmy o uchodźcach” oraz z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Mikołaj Paja

Studiował stosunki międzynarodowe i prawo na UW. Członek Komitetu Obrony Praw Lokatorów i Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. W swojej działalności społecznej skupia się na problemach polityki mieszkaniowej i pomocy lokatorom, poprzez m.in. nagłaśnianie istotnych problemów społecznych takich jak antylokatorskie zmiany w prawie czy skutki zwracania przez miasta budynków z lokatorami jak również udział w cotygodniowych dyżurach pomocy prawnej dla najemców.

Hanna Pieńczykowska

Działaczka organizacji pozarządowych. Absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka Niemieckiej Federalnej Centrali Edukacji Obywatelskiej i Bundestagu. Od 2014 związana z symulacjami organów decyzyjnych Unii Europejskiej, obecnie mentorka projektów Model European Union. Oprócz edukacji obywatelskiej interesuje ją zwłaszcza sprawiedliwość społeczna w dziedzinie transportu oraz sprawiedliwość klimatyczna. W wolnych chwilach trolluje panele eksperckie, w których nie ma kobiet. Wmawia obcym, że Willy Brandt to jej dziadek.

Karolina Płocha

Prawniczka, członkini Komitetu Obrony Praw Lokatorów (KOPL) i Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Zawodowo specjalizuje się w prawie podatkowym. W ramach działalności społecznej najbardziej interesuje ją mieszkalnictwo, polityka mieszkaniowa na poziomie centralnym i lokalnym, warszawska reprywatyzacja i prawa lokatorów. W ramach KOPL udziela nieodpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym przez reprywatyzację i znajdującym się w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Bierze też udział w protestach i pikietach dotyczących ww. zagadnień i pomaga w blokadach eksmisji. Uważa, że podstawowym problemem współczesnej polskiej lewicy jest brak autentycznej wrażliwości społecznej oraz zbyt małe zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnych i akcje bezpośrednie.

Jakub Rozenbaum

Członek partii Razem, w latach 2015-2016 we władzach okręgu warszawskiego. Kandydował w ostatnich wyborach parlamentarnych. Jako polityk za najważniejsze uznaje prawa pracownicze, politykę edukacyjną i politykę samorządową. Jako socjolog bada system edukacji i procesy uczenia się. Ostatnio dużo chodzi po górach.

Małgorzata Szymaniak

Jestem absolwentką studiów licencjackich na Uniwersytecie Warszawskim oraz studentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Wiedeńskim na kierunku nauki polityczne. Zawodowo interesuję się administracją publiczną. Podczas studiów w Warszawie pracowałam w Urzędzie Miejskim w moim rodzinnym podwarszawskim Błoniu, a później w Ambasadzie RP w Wiedniu, gdzie zajmowałam się współpracą z Polonią oraz dofinansowaniem polonijnych projektów kulturalnych i językowych. Od 2015 roku jestem zaangażowana w inicjatywę Demagog.org.pl, zajmującą się weryfikacją wypowiedzi i obietnic polityków oraz tzw. ?fake news?, gdzie byłam analityczką oraz jedną z koordynatorów. Po 6 latach spędzonych w Austrii postanowiłam wrócić do Polski, gdzie chcę bardziej zaangażować się w lewicową działalność społeczną. Ponadto interesuję się szeroko pojętym rozwojem osobistym, uwielbiam podróżować i jestem wierną czytelniczką kwartalnika ?Nowy Obywatel?.

Martyna Urbańczyk

Kulturoznawczyni, aktywistka. Od lat zajmuje się działalnością społeczną. Zaczynała jako nałogowa wolontariuszka i koordynatorka w różnych organizacjach, dziś jest członkinią Zarządu Okręgu Łódzkiego Partii Razem. Na co dzień pracuje w korporacji, a po godzinach zajmuje się kooperatywą spożywczą, polityką i pomaga w lokalnej gazecie społecznej. Interesuje się prawami kobiet, ekologią i spółdzielczością.

Kacper Van Wallendael

Student ostatniego roku prawa w ramach studiów w Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje jako analityk w korporacji z branży finansowej. Urodzony w Łodzi, w latach 2010-2012 wiceprzewodniczący tamtejszej Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zaangażowany w działalność samorządu studenckiego, związany z Uniwersytetem Zaangażowanym, uczestnik protestów studenckich na Uniwersytecie Warszawskim w 2016 roku. Publikował artykuły m.in. w Res Publice Nowej. W czerwcu 2017 roku złożył deklarację wstąpienia do Partii Razem.

Marianna Wartecka

Z wykształcenia teatrolożka i prawniczka, zawodowo zajmuje się komunikacją marketingową. Od 2015 roku członkini Okręgu Warszawskiego Partii Razem, od 2016 roku wolontariuszka-lektorka języka polskiego w Fundacji Ocalenie. Interesuje się przede wszystkim polityką antydyskryminacyją i równościową, polityką migracyjną i prawami człowieka.

     Arkadiusz Waszkiewicz

Aplikant I roku aplikacji radcowskiej. W życie społeczne i polityczne zaangażowany od szesnastego roku życia. Przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów w województwie podlaskim, wiceprzewodniczący struktur wojewódzkich SLD od 2012 roku, w kadencji 2012-2016 członek Rady Krajowej SLD. W VII kadencji Sejmu RP blisko współpracował z wieloletnim parlamentarzystą Eugeniuszem Czykwinem. Zaangażowany w działalność w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Jego zainteresowania to historia, w szczególności antyczna, klasyka literatury, filozofia, polityka oraz problemy współczesności.

Magdalena Wielgołaska

Z wykształcenia slawistka, kulturoznawczyni (UW). Od 2005 roku działa jako aktywistka na rzecz osób wykluczanych ze względu na płeć, wiek,  pochodzenie i tożsamość psychoseksualną. Współzałożycielka Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado, członkini zarządu w Fundacji Hominem Quero ? Szukam Człowieka, 1/2 nieistniejącej już organizacji LGBT in the game, współzałożycielka i poprzednia prezeska Fundacji Ganija ? pomoc w leczeniu. Działa w projekcie archiwizującym polską kulturę nieheteronormatywną: A Kultura LGBTQ+ nie poczeka!. Prowadzi stronę Strefa Les* na FB. Zaangażowana w Kręgi Kobiet, które są dla niej drogą do odzyskania kobiecej mocy oraz do zrozumienia sieci połączeń jaką tworzymy ze światem natury. Zawodowo i światopoglądowo związana z Partią Zieloni.

Marcin Wroński

Ekonomista, członek Rady Krajowej Razem. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, aktualnie studiuje ekonomię sektora publicznego na Wolnym Uniwersytecie Berlina. Stypendysta Fundacji im. Friedricha Eberta. Publikował między innymi w: „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Krytyce Politycznej”, „Tygodniku Przegląd”. Działa w organizacjach pozarządowych z sektora kultury. Interesuję się polityką gospodarczą, przyszłością państwa dobrobytu i grami planszowymi.

Michał Żakowski

Od początku (2014 r.) zaangażowany w realizowanie kampanii HejtStop. Wolontariusz w Fundacji Greenpeace Polska i Fundacji Feminoteka. Od początku pomagał w organizowaniu warszawskiej grupy czytelniczej magazynu Jacobin, od początku 2017 roku jest jej koordynatorem. Prowadził w portalu Trybuna.eu rubrykę, w której omawiał wybrane teksty z Jacobina. Ze strony Stowarzyszenia Projekt: Polska koordynuje rubrykę publicystyczną w Kulturze Liberalnej. Ukończył politykę społeczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Arletta Żebrowski

Absolwentka prawa (UWr) oraz podyplomowych studiów menedżerskich z zakresu pozyskiwania eurofunduszy (WSH). Od lat zaangażowana społecznie na rzecz równouprawnienia kobiet, otwarta na wszelkie inicjatywy zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Ofiary przemocy domowej czy instytucjonalej zawsze mogą liczyć na jej pomoc pro publico bono. Członkini SLD oraz platformy programowej SLD – Forum Równych Szans i Praw Kobiet. Interesuje się polityką socjalną państw europejskich.Twierdzi, że nie ma rzeczy niemożliwych- gdzie diabeł nie może, tam sama pójdzie.