O akademii

Stworzyliśmy Akademię Demokracji Socjalnej, by zaproponować ofertę edukacji politycznej dla osób zaangażowanych politycznie, społecznie i udzielających się w mediach. Naszym celem jest przywrócenie pojęcia demokracji socjalnej do debaty na temat współczesnej aktywności politycznej. Demokracja socjalna to coś więcej niż ruch polityczny socjaldemokracji. W koncepcji tej zawierają się wszystkie aspekty sprawnie funkcjonującego, włączającego systemu demokratycznego opartego na zasadach wolności, sprawiedliwości i solidarności. W ramach Akademii proponujemy uczestnikom i uczestniczkom jako punkt wyjścia dyskusję o podstawowych definicjach, wartościach i historii demokracji socjalnej w Europie i w Polsce. Kolejne cztery moduły poświęcimy wybranym dziedzinom polityki, które będą analizowane z punktu widzenia demokracji socjalnej.

Inspirujemy się wieloletnią tradycją Akademii Demokracji Socjalnej organizowanej przez centralę Fundacji im. Friedricha Eberta (FES) w Niemczech (http://www.fes-soziale-demokratie.de/) oraz doświadczeniami zagranicznych biur FES, które w ostatnich latach z powodzeniem rozwijały własne programy edukacyjne.
Chcemy, by Akademia była okazją do spotkania przedstawicieli i przedstawicielek różnych partii politycznych, ruchów społecznych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i mediów, tak by wzmocnić istniejące oraz stworzyć nowe więzi między tymi różnymi rodzajami aktywności w życiu publicznym. Jesteśmy przekonani, że wartości demokracji socjalnej, w Polsce zbyt często lekceważone, w rzeczywistości są wspólnym punktem odniesienia dla wszystkich aktorów politycznych i społecznych, których chcielibyśmy zaangażować w to przedsięwzięcie, i mogą stanowić również podstawę ich współpracy na co dzień.

ORGANIZATORZY

Akademię organizuje polskie biuro Fundacji im. Friedricha Eberta przy współpracy partnerów, z którymi współdziała od lat. Są to: Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle?a (OMS Lassalle), Fundacja Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae, Krytyka Polityczna, Fundacja Centrum im. Ignacego Daszyńskiego (CID), Międzynarodowe Centrum ds. Badań i Analiz (ICRA) oraz Fundacja Global.Lab. Wszyscy partnerzy są zaangażowani w proces kształtowania programu Akademii oraz w proces rekrutacji uczestników i uczestniczek. W ten sposób mamy nadzieję dotrzeć z naszą ofertą do jak najszerszych kręgów zainteresowanych.

Główne cele Akademii:

 • Głębsze rozumienie i zdolność posługiwania się podstawowymi wartościami demokracji socjalnej;
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu historycznych kontekstów oraz wielości prądów wewnątrz socjaldemokratycznego ruchu politycznego;
 • Poszerzenie wiedzy i poprawa zdolności formułowania odpowiedzi na najpilniejsze problemy społeczno-gospodarcze i polityczne z punktu widzenia demokracji socjalnej;
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych.

Najważniejsze zdolności i umiejętności:

Absolwent/ka Akademii:

 • rozpoznaje podstawowe wartości demokracji socjalnej i potrafi się do nich odnieść;
 • wie, jak wartości te przekładają się na praktykę (potrafi wskazać przykłady);
 • potrafi z łatwością sformułować propozycje reakcji na problemy społeczno-gospodarcze i polityczne z punktu widzenia demokracji socjalnej;
 • potrafi dyskutować na temat wartości i wyżej wymienionych rozwiązań;
 • potrafi przedstawiać swoje argumenty podczas wystąpień publicznych;
 • potrafi angażować do działania innych, nawiązywać współpracę.

PROGRAM

Akademia składa się z pięciu modułów szkoleniowych. Każdy z nich zorganizowany będzie przez FES we współpracy z jednym lub dwoma partnerami:

 1. Wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, solidarność ? 18-20 października  2019? OMS Lassalle (termin do potwierdzenia)
 2. Demokracja parlamentarna i partie polityczne ? 22-24 listopada 2019 ? CID
 3. Państwo opiekuńcze i gospodarka rynkowa – 10-12 stycznia 2020 – ICRA  (termin do potwierdzenia)
 4.  Demokracja i społeczeństwo polityczne ? 21-23 lutego 2020 ? Krytyka Polityczna
 5.  Integracja europejska i progresywna polityka zagraniczna – 20-22 marca 2020 ? Amicus Europae i Global.Lab

Każdy moduł rozpocznie się w piątek po południu (wyjazd autobusu spod Muzeum Techniki, Plac Defilad, o godzinie 15.00), a skończy w niedzielę po obiedzie (przyjazd autobusem do centrum Warszawy około 16.00). Akademia będzie się odbywać w hotelu/centrum konferencyjnym niedaleko Warszawy.

METODY

Uczestnicy i uczestniczki powinni rozwinąć wyżej wymienione zdolności i umiejętności poprzez:

 • aktywne metody nauczania (jak symulacje, gry, zadania indywidualne i grupowe, moderowana dyskusja);
 • wykłady i seminaria;
 • warsztaty umiejętnościowe.

Dla każdego modułu przygotowany zostanie reader zawierający zestaw lektur obowiązkowych. Wyboru tekstów dokonują organizatorzy w porozumieniu ze wszystkimi partnerami oraz prowadzącymi zajęcia. Przygotowując Akademię z punktu widzenia metod, organizatorzy współpracują z trenerami i trenerkami doświadczonymi w edukacji dorosłych. Będą oni nadzorować przebieg zajęć oraz dokonają ewaluacji każdego modułu oraz całego cyklu Akademii.

GRUPY DOCELOWE I REKRUTACJA

Akademia otwarta jest na uczestników i uczestniczki posiadających już pewne doświadczenie w działalności społecznej, politycznej lub medialnej. Nie wprowadzamy żadnych granic wiekowych, natomiast przyjmujemy zasadę, że pod względem płci nierównowaga nie może przekroczyć wartości 60/40 procent.
Zapraszamy zainteresowanych do wysyłania zgłoszeń (CV i jednostronicowy list motywacyjny) przez formularz aplikacyjny. Do 23 września organizatorzy wyłonią 25 uczestników i uczestniczek pierwszego cyklu Akademii.