Fundacja „Amicus Europae”

Fundacja „Amicus Europae” została założona w 2004 roku przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Nadrzędną misją Fundacji jest popieranie integracji europejskiej, a także wspieranie procesów dialogu i pojednania, mających na celu rozwiązanie politycznych i regionalnych konfliktów w Europie.

Do najważniejszych celów Fundacji należą:

  • Wspieranie wysiłków na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa i umocnienia wartości demokratycznych;
  • Propagowanie dorobku politycznego i konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Propagowanie idei wspólnej Europy i upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej;
  • Rozwój Nowej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i Białorusi;
  • Wsparcie dla krajów aspirujących do członkostwa w organizacjach europejskich i euroatlantyckich;
  • Promowanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i rozwoju gospodarki światowej;
  • Integracja mniejszości narodowych i religijnych w społeczności lokalne;
  • Propagowanie wiedzy na temat wielonarodowej i kulturowej różnorodności oraz historii naszego kraju i regionu;
  • Popularyzowanie idei olimpijskiej i sportu.

W ramach Akademii Demokracji Socjalnej FAE, wraz z Fundacją Global.Lab współorganizuje moduł Integracja europejska, polityka na rzecz pokoju i bezpieczeństwa.

www.fae.pl