Fundacja ICRA

Fundacja ICRA (International Centre for Research and Analysis) jest profesjonalnym centrum badawczym, które zajmuje się diagnozą i analizą bieżących problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych. Pragniemy wnieść nowy głos do debaty publicznej poparty argumentami o charakterze naukowym. Oferujemy alternatywne i nowoczesne podejście teoretyczne i metodologiczne. Wyniki naszych badań są publikowane w najważniejszych europejskich periodykach zajmujących się tematyką publiczną.

Razem z Warszawskim Biurem Fundacji im. Friedricha Eberta organizujemy cykl spotkań w ramach Warszawskich Debat o Polityce Społecznej, w której uczestniczą zarówno eksperci, jak i praktycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, czy związków zawodowych. Poprzez włączenie się w projekt Akademii Socjaldemokratycznej mamy kolejną możliwość prezentacji, ale też poddania pod dyskusję najnowszej wiedzy na temat współczesnych przemian państwa opiekuńczego i politycznej roli socjaldemokracji.

Profil na Facebook