Centrum im. Ignacego Daszyńskiego

Centrum im. Ignacego Daszyńskiego (CID) jest socjaldemokratycznym think tankiem założonym w 2011 roku. Po 4 latach działalności Tomasz Kalita, Bartosz Machalica, dr Przemysław Potocki oraz dr Bartosz Rydliński powołali do życia fundację o tej samej nazwie. Centrum powstało z potrzeby budowy rzetelnego ośrodka postępowej myśli na polskiej lewicy.

Do głównych celów Centrum zaliczamy:

  • Organizację dyskusji politycznych w formie konferencji, dyskusji eksperckich, warsztatów poświęconych kluczowym wyzwaniom stojących przed polską i europejską socjaldemokracją,
  • Promocję tradycji polskiego ruchu socjalistycznego, dialogu społecznego, roli związków zawodowych w życiu społeczno-gospodarczym, znaczenia studiów krytycznych w życiu akademickim,
  • Szerzenie wiedzy o roli i znaczeniu socjaldemokracji w demokratycznym państwie prawnym poprzez publikację analiz, opracowań oraz prowadzenie edukacji politycznej.