Aplikuj

Zasady i warunki uczestnictwa w Akademii Demokracji Socjalnej

 1. W cyklu ADS uczestniczy 25 osób (gender balance 60/40)
 2. Udział w ADS jest bezpłatny. Co do zasady, w piątej edycji zajęcia odbywają się online. W przypadku wystąpienia warunków umożliwiających organizację zjazdu offline, organizatorzy zapewniają noclegi (w pokojach dwu- i trzy- osobowych), wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. Uczestnicy i uczestniczki są jedynie zobowiązani pokryć koszty transportu do i z Warszawy.
 3. Obecność podczas całości wszystkich zaplanowanych modułów ADS jest obowiązkowa, a cykl kończy wręczenie certyfikatów. W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach, jednorazowa nieobecność nie wyklucza zaliczenia cyklu i otrzymania certyfikatu.
 4. Przed każdym z modułów z odpowiednim wyprzedzeniem rozsyłane będą teksty lektur obowiązkowych.
 5. Zajęcia odbywają się w języku polskim. W przypadku udziału wykładowców z zagranicy, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.
 6. Uczestniczki i uczestnicy zobowiązani są do przygotowywania się do zajęć, w tym do zapoznania się z lekturami wskazanymi w programie danego zjazdu, a także do aktywnego brania udziału w zajęciach.

Zasady rekrutacji:

 1. Zgłoszenia do piątego cyklu ADS należy wysyłać poprzez formularz na stronie do dnia 30 września 2020 r.
 2. Nie ma ograniczeń wiekowych ani wymogów dotyczących wykształcenia czy znajomości języków obcych. Od uczestniczek i uczestników organizatorzy wymagają jedynie doświadczenia w aktywności społecznej, politycznej lub w mediach. Będzie to jedno z głównych kryteriów oceny obok listu motywacyjnego.
 3. Organizatorzy wyłonią uczestników i poinformują o rezultatach rekrutacji do 15 października 2020 r.

Terminy zjazdów V edycji

 1. Wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, solidarność – 6.-8.11.2020
 2. Demokracja parlamentarna i partie polityczne – 15.-17.01.2021
 3. Państwo opiekuńcze i gospodarka rynkowa – 19.-21.02.2021
 4. Integracja europejska i progresywna polityka zagraniczna –19.-21.03.2021
 5. Demokracja i społeczeństwo polityczne – 23.-25.04.2021
Aplikuj!
ul .Podwale 11, 00-252 Warszawa
Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce