Demokracja parlamentarna i partie polityczne

Demokracja parlamentarna i partie polityczne

Celem modułu jest przedstawienie socjaldemokratycznej koncepcji funkcjonowania demokracji parlamentarnej. Socjaldemokracja, w przeciwieństwie  do niektórych innych nurtów lewicy, zaakceptowała demokrację parlamentarną. Jednocześnie pozostaje krytyczna wobec niektórych aspektów demokracji liberalnej, posiada odmienną wizję jej funkcjonowania w porównaniu ze środowiskami liberalnymi.

Jednym z najważniejszych uczestników demokratycznego systemu politycznego są partie polityczne. Dlatego drugim celem naszego modułu jest krytyczna analiza funkcjonowania polskich partii politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem partii odwołujących się do wartości lewicowych. Skupimy się na kwestii demokracji wewnątrzpartyjnej, jej deficytów. Zajęcia będą służyć również dekonstrukcji różnych mechanizmów wodzostwa w polskich partiach politycznych.