Absolwentki i absolwenci III edycji

Katarzyna Aleksandrowicz

Absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie ? z pierwszego naboru kobiet z cywila do tej uczelni. Od 2003 r. na rencie inwalidzkiej z powodu znacznej utraty wzroku. Feministka, dla której ważne są prawa człowieka i demokracja; angażuje się w różne projekty mające na celu obronę praw kobiet i mniejszości, a także związanych z obroną demokracji: administrowanie stron pro-demokratycznych, feministycznych, protesty, manify. Była aktywnie zaangażowana w projekt Ratujmy Kobiety oraz działania Ogólnopolskiego Strajku Kobiet; współorganizowała Czarne Protesty na terenie miasta Zielona Góra. Jest wolontariuszką Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA, a także członkinią nieformalnej grupy Wspólna ZG, której celem jest propagowanie tolerancji wobec odmienności kulturowej, religijnej i rasowej, min. w ramach tzw. ?Pociągu do tolerancji?. Na co dzień interesuje się neurokognitywistyką oraz ćwiczy jogę.

Michał Bojda

Kamil Dybich

Artur Eichhorst

Urodzony w 1991 roku, torunianin. Zaangażowany społecznie od 2014 r., szczególnie w inicjatywy na rzecz zwalczania dyskryminacji. Działacz Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności oraz Partii Razem. Absolwent kulturoznawstwa i gender studies, student lingwistyki stosowanej oraz filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jeden z współorganizatorów pierwszego toruńskiego Marszu Równości i towarzyszącego mu QueerFestu w 2017 r. oraz toruńskiej Manify na Dzień Kobiet w 2016 r.

Kamila Ferenc

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Prawniczka w organizacji pozarządowej Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i współzałożycielka kancelarii społecznie zaangażowanej Prawo do Prawa. Zaangażowana w walkę o sprawiedliwość reprodukcyjną, aktywizm feministyczny i antydyskryminacyjny. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała m.in.: w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i jako ambasadorka Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2014-2016, w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, jako uczestniczka sesji organów traktatowych ONZ w Genewie i Nowym Jorku, jako współautorka raportów do Komitetu Praw Człowieka i Rady Praw Człowieka ONZ oraz Komitetu Ministrów Rady Europy. Autorka analiz prawnych, publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Członkini Uniwersytetu Zaangażowanego i zespołów badających dyskryminację na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała i udzielała komentarzy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Wyborczej, OKO.press, Magazynie „Kontakt”.

Zenona Golc

Aktywna emerytka wyznająca zasadę, że wiek to tylko stan umysłu. Animatorka kultury zaangażowana w szereg zdarzeń artystycznych w Wielkopolsce. Feministka. Od trzech lat mieszkanka Zielonej Góry. Członkini Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA wspierającego osoby pokrzywdzone przemocą domową i seksualną.

Marcin Grzybowski

Urodził się 36 lat temu w Grodkowie w województwie Opolskim, od najmłodszych lat związany z Zabrzem. Jest żonaty i ma dwóch synów. Niezależny i bezpartyjny związkowiec, członek Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego, Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Jest harcmistrzem, instruktorem ZHP, w latach 2012-2015 pełnił funkcję Komendanta Zabrzańskiego Hufca ZHP. Aktywnie działa społecznie, jest prezesem Stowarzyszenia ?GUIDO?. Studiował w wyższej Szkole Ochrony Pracy w Katowicach na kierunku Zarządzanie Inżynieria Produkcji. Inspirację do działania czerpie z otaczających go ludzi, którzy motywują go do pracy nad sobą i na rzecz Polski.

Magdalena Jakuc

Jakub Kocjan

Mieszkaniec warszawskiej Pragi, socjaldemokrata otwarty na inne progresywne idee, rocznik ?98. Studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie działa w Studenckim Komitecie Antyfaszystowskim. Członek kolektywu Queer Solidarnie. W przeszłości współpracował z gazetą ?Opinia Bieżąca? i był czterokrotnym stypendystą fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka. Dwukrotny laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, absolwent School of Democracy 2018 w Reggio Emilia (Włochy). Działał jako aktywista, a obecnie pracuje jako kampanier w Akcji Demokracji, koncentrując się na działaniach w zakresie obrony praworządności (niezawisłości sądów) oraz sprawiedliwości społecznej. Uczy się języka arabskiego, uwielbia podróże i basen.

Magdalena Kubańska

Mieszkanka Bukowna wspierająca różne inicjatywy społeczne. Radna Rady Miasta Bukowno oraz Przewodnicząca Osiedla Wodąca. Organizatorka akcji charytatywnych dla potrzebujących, w szczególności dzieci, jak i również pierwszego One Billion Rising w Olkuszu (2018r). Aktywistka, feministka, działaczka społeczna. Od lat związana z SLD, działająca w strukturach partii. Rzecznik prasowy Forum Równych Szans i Praw Kobiet.

Paweł Laskoś-Grabowski

Doktor nauk fizycznych, nauczyciel akademicki, informatyk, programista. Aktywny politycznie od wstąpienia do partii Razem w 2015 r. Współorganizował protesty wrocławskiego środowiska akademickiego oraz cykl debat o polityce miejskiej. Należy do Amnesty International, współorganizował Maraton Pisania Listów. Śpiewa we Wrocławskim Chórze Rewolucyjnym. Grywa w Scrabble, chodzi po górach. Kiedyś zafrapował panią w pośredniaku uprawnieniami operatora łączności bliskiego zasięgu.

Tomasz Lewczuk

Rocznik 92. Lekarz, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, obecnie doktorant na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Będąc na ostatnim roku studiów, rozczarowany niskim poziomem życia publicznego w Polsce, planował wyjechać za granicę. Zdecydował się jednak zostać, aby budować i zmieniać swój kraj. Brał udział w tegorocznych wyborach samorządowych do rady swojego rodzinnego miasta Bielska Podlaskiego, gdzie chciałby brać czynny udział we wprowadzaniu prospołecznych, progresywnych zmian w swojej lokalnej społeczności. Socjaldemokrata uważający, że Polska ma jeszcze przed sobą wiele kroków do wykonania w drodze do bycia dojrzałą demokracją socjalną.

Dorota Markiewicz

Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie, a także podyplomowych studiów z zarządzania funduszami UE na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i z zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Szczecińskim. Od lat działa na rzecz jawności i przejrzystości życia publicznego, równości i różnorodności, aktywizacji społecznej mieszkańców, ochrony przyrody, a także przeciwdziałania bezdomności psów i kotów (Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Instytut Myśli Demokratycznej, Kongres Kobiet, Szczeciński Ruch Miejski, Klub Kniejołaza, Przyjaciele Czterech Łap). Chce tworzyć społeczeństwo świadome, mądre, empatyczne, sprawiedliwe społecznie i socjalnie. Wierzy w nowoczesne formy edukacji. Wielka fanka czynów społecznych.

Marcin Miela

Katarzyna Paprocka

Feministka, demokratka, agnostyczka. Absolwentka ekonomii. Prezeska Spółdzielni Socjalnej Budowlanka. Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Komitetu Obrony Demokracji. Organizatorka Latającego Uniwersytetu Demokracji ? cyklicznych spotkań dla mieszkańców Koszalina, którego gośćmi byli m.in. Adam Michnik, Jerzy Stępień, prof. Andrzej Rzepliński, prof. Monika Płatek, prof. Aneta Zelek. Aktywna uczestniczka Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie.

Cezary Paprzycki

Student prawa europejskiego, do 2015 r. działacz Federacji Młodych Socjaldemokratów, poseł na Sejm Dzieci i Młodzieży w 2013 r. Aktywista lokalny – inicjator akcji Zielona Strona Wrześni oraz kandydat w wyborach samorządowych z listy SLD Lewica Razem.

Edyta Parandyk

Martyna Równiak

Beata Siemieniako

Prawniczka, działaczka społeczna, autorka książki „Reprywatyzując Polskę”. Absolwentka Kolegium MISH i prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Cardiff Law School. Przez kilka lat związana z Komitetem Obrony Praw Lokatorów, w którym udzielała darmowych porad prawnych. Obecnie jest członkinią warszawskiej Izby Adwokackiej jako aplikantka. Współtworzy Kancelarię Zaangażowaną Społecznie „Prawo do Prawa”. W 2018 roku nominowana do nagrody „Superbohaterka 2018” przyznawanej przez tygodnik Wysokie Obcasy oraz wyróżniona w konkursie Prawnik Pro Bono 2017 organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Publikuje m.in. w Krytyce Politycznej, Gazecie Wyborczej, OKO.Press.

Janusz Stefańczyk

Urodzony w Białogardzie, absolwent wydziału ekonomiki i zarządzania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Od 1982 roku pracownik Polskich Kolei Państwowych. Działacz branżowych struktur związkowych od szczebla organizacji zakładowej do pełnionej obecnie, po raz drugi, kadencji Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP w Warszawie. Bezpartyjny, członek Rady OPZZ z ramienia branży transportowej. Uczestnik wielu szkoleń, i projektów w zakresie mediów, negocjacji i mediacji oraz rozwoju osobowego. Czynny działacz OPZZ i jego przedstawiciel w Zespole ds. Rozwoju dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego przy Prezydencie RP. Wydawca i członek zespołu redakcyjnego branżowego miesięcznika federacji ?Przekaźnik?. Poglądy z natury lewicowe, bliskie członkom społeczności, którą reprezentuje.

Joanna Szostak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na UMCS w Lublinie. Aktywna członkini Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na poziomie lokalnym oraz ogólnopolskim. Współzałożycielka ?Fundacji Skrzydeł Czas?, która powstała aby wzmacniać zaangażowanie w działalność wspomagającą rozwój wspólnoty lokalnej.
Prowadzi projekt finansowany przez Komisję Europejską ?Pomiędzy czerwienią a turkusem ? inkluzywne modele zarządzania w przemyśle chemicznym?, którego celem jest zwiększenie wiedzy przedstawicieli pracowników i pracodawców w zakresie współczesnych partycypacyjnych modeli zarządzania krajowego i europejskiego w zakresie angażowania pracowników w procesy decyzyjne wraz z prezentacją dobrych praktyk.
Pasjonatka podróży i kina europejskiego.

Teresa Vetter

Urodzona w Warszawie, wychowana pomiędzy Niemcami a Polską. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i kierunku Communication Design w Berlinie. Graficzka, nauczycielka języka niemieckiego oraz feministka. Obecnie mieszka w Brukseli. Kiedyś członkini Partii Razem, dzisiaj szuka swojego miejsca na Belgijskiej scenie politycznej. Jest również redaktorką zinu ?Dlaczego jesteśmy feministkami? oraz nowego wydania Manifestu Komunistycznego autorstwa Fryderyka Engelsa i Karola Marksa, które ukaże się na początku 2019 roku.

Joanna Wicha

Absolwentka Liceum Medycznego oraz socjologii na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2015 roku jest członkinią partii Razem. W pierwszym roku aktywności partyjnej startowała do Sejmu, następnie została członkinią Krajowego Sądu Koleżeńskiego Partii Razem. Od dwóch lat jest członkinią Rady Krajowej Razem. Mieszka w Warszawie, gdzie startowała do Rady Miasta w wyborach samorządowych. Prywatnie jest matką dorosłej córki, która jest wspaniałą osobą. Stara się być wszędzie tam gdzie jej wrażliwość społeczna może się przydać.

Marcin Wiśniewski