Absolwentki i absolwenci I edycji

magda-biejatMagda Biejat
Socjolożka, feministka, od lat związana z sektorem pozarządowym. Pracuje w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, gdzie zajmuje się badaniami  i ewaluacją programów społecznych. Członkini okręgu warszawskiego partii Razem. Interesuje się przede wszystkim przestrzenią publiczną dostępną dla wszystkich, polityką samorządową, prawami kobiet, polityką społeczną.

lukasz-bonieckiŁukasz Boniecki
Urodzony w Gdańsku, wychowany w Trójmieście. Absolwent Informatyki na Politechnice Gdańskiej, pracuje jako programista i analityk systemów informatycznych. Kiedyś niezrzeszony anarchista, dzisiaj członek Zarządu Okręgu Gdańskiego Partii Razem. Działał w ruchu Clean Clothes, a także promował kulturę i sztukę zaangażowaną. Animator i propagator partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym i krajowym.

michal-charzynskiMichał Charzyński
Dziś w Partii Zielonych, wcześniej w Unii Pracy. Wychowanek polityczny prof. Zofii Kuratowskiej i jej Frakcji Socjal-Liberalnej Unii Demokratycznej. Z wykształcenia politolog, z zawodu dziennikarz w mediach lewicowych.  Zajmował się w nich sprawami polityki społecznej, wyznaniowej państwa oraz tematyką planowania i zarządzania rozwojem. Absolwent I Szkoły dla Liderów Społeczno-Politycznych.

rafal-derdaRafał Derda
Urodził się w 1978 roku w Koninie. Delegat Rady Wojewódzkiej partii Razem województwa kujawsko-pomorskiego, członek Zarządu Okręgu Toruńskiego partii Razem w latach 2015-2016. Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego Rejonu Toruńskiego. Publicysta, współpracujący z pismami ?menażeria? oraz ?szafa?, redaktor naczelny pisma internetowego ?Instynkt?. Autor książki ?Piąte? (Salon Literacki, 2014).

florentyna-gustFlorentyna Gust
Studentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych ze specjalizacją filologiczną. W Razem działa od maja 2015 roku, kiedy idąc na wybory prezydenckie (na emigracji) spośród 11 kandydatów_ek nie była w stanie wybrać dla siebie opcji, na którą zagłosowałaby bez wewnętrznego sprzeciwu. Od maja 2016 członkini Komitetu Dyscyplinarnego Razem, więc z doświadczenia wie, jak ważne są procedury demokratyczne i transparentność działania organów podczas jakichkolwiek postępowań dyscyplinarnych. Politycznie interesuje ją współpraca związków zawodowych z partiami lewicowymi, radykalne ruchy lewicowe we Francji oraz percepcja myśli marksowskiej do współczesnych realiów. Poza polityką interesuje się również językoznawstwem, muzyką (tak czynnie, jak i biernie) oraz historią oraz kulturą Azji Południowo – Wschodniej.

piotr-kaczmarekPiotr Kaczmarek
Udzielający się społecznie i politycznie socjaldemokrata. Jako nastolatek z powodzeniem funkcjonował w ramach samorządów uczniowskich oraz jako młodzieżowy radny miasta. Od ponad dekady działa w Federacji Młodych Socjaldemokratów będącej największą lewicową organizacją młodzieżową w Polsce. Miał przyjemność kierować FMS w Gdańsku, następnie w regionie pomorskim, aktualnie wiceprzewodniczący krajowym tej organizacji. Należy również do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, obecnie wiceprzewodniczący partii w Gdańsku, wchodzi też w skład jej Rady Krajowej. Aktywnie uczestniczy w szeroko rozumianym życiu publicznym – udział w licznych debatach, happeningach, kampaniach wyborczych, lokalnych inicjatywach, protestach, zbiórkach oraz szkoleniach. Nie jest mu obca również aktywność medialna – do tej pory głównie w mediach regionalnych oraz internetowych.

mateusz-kalinowskiMateusz Kalinowski
Absolwent kierunku Myśl i Kultura polityczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie studiów aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów zarówno na szczeblu uczelnianym jak i krajowym, gdzie pełnił m.in. funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Krajowego NZS. Urodzony społecznik i aktywista zafascynowany ideałami pierwszej Solidarności oraz przedwojennych ruchów lewicowych. W kręgu jego zainteresowań i działań znajdują się również obszary takie jak polityka historyczna, szkolnictwo wyższe, kultura alternatywna.

kocwin-sebastianSebastian Koćwin
Przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Opolskiego. Jako przedstawiciel największej krajowej centrali związkowej na Opolszczyźnie reprezentuje prawa i interesy pracowników, realnie stając w ich obronie. Wcześniej kierował Radą OPZZ Powiatu Opolskiego. Pozostaje również sekretarzem Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników ZUS w Opolu oraz członkiem Komisji Młodych OPZZ. Członek prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. Przez sześć lat pracował w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (w chwili obecnej na urlopie bezpłatnym). Absolwent Uniwersytetu Opolskiego (magister historii); ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu oraz XIX Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Jest wiceprezesem stowarzyszenia Opolski Klub Piłki Stołowej, popularyzatorem piłki stołowej na Opolszczyźnie i jej czynnym pasjonatem

weronika-kostrzanowskaWeronika Kostrzanowska
Pochodzi z Podlasia, studentka IV roku biotechnologii na Uniwersytecie Warszawskim, pracę magisterską wykonuję w Polskiej Akademii Nauk, dotyczy ona modyfikowania genomu drożdży. Udziela się również społecznie, ostatnio wraz z Inicjatywą Polską i innymi stowarzyszeniami brała udział w zbiórce podpisów pod projektem ustawy dotyczącej praw kobiet i świadomego rodzicielstwa. Rok temu startowała w wyborach parlamentarnych z listy Zjednoczonej Lewicy. Oprócz biotechnologii i działalności społecznej interesuje się astronomią i fizyką.

katarzyna-kubiakKatarzyna Kubiak
Jest pracownikiem naukowym w Fundacji Nauka i Polityka w Berlinie (SWP). Wcześniej pracowała dla Instytutu Badań nad Pokojem i Polityką Bezpieczeństwa w Hamburgu (IFSH), w Bundestagu jak również prowadziła badania dla Narodowego Konsorcjum Studiów nad Terroryzmem i Odpowiedzi na Terroryzm (START). W 2016 r. obroniła na Uniwersytecie w Hamburgu pracę doktorską nt. polityki odstraszania nuklearnego NATO. Specjalizuje się w zagadnieniach obrony przeciwrakietowej, kontroli zbrojeń, rozbrojenia nuklearnego, nieproliferacji broni masowego rażenia oraz polityki odstraszania NATO.

kalina-bwKalina Michocka
Od 2008 roku działa aktywnie w organizacjach pozarządowych. Trenerka, animatorka spotkań, debat i dyskusji i koordynatorka projektów. Zna dobrze lokalne środowisko Kalisza i jest jego wielką entuzjastką. Współtworzy stowarzyszenie Kaliska Inicjatywa Miejska, pracuje w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, gdzie zajmuje się organizacją, koordynacją i prowadzeniem całokształtu zagadnień administracyjnych, gospodarczych i technicznych. Absolwentka IX edycji Szkoły Liderów.

ilona-motykaIlona Motyka
Z wykształcenia ekonomistka i germanistka, z pasji – feministka.
Działa w Lubuskim Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet BABA, które wspiera osoby poszkodowane przemocą domową i seksualną. Ma dwie córki. Lubi podróże z plecakiem do egzotycznych krajów. Mieszka w Zielonej Górze.

jakub-nowakJakub Nowak
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunku politologia (specjalność: polityka samorządowa), dodatkowo ukończył studia podyplomowe ? administracja publiczna. Zawodowo związany z samorządem. Przygodę z polityką zaczynał jeszcze na studiach od przyłączania się do Federacji Młodych Socjaldemokratów.  W 2006 r. wstąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, obecnie jest przewodniczącym Rady Miejskiej SLD w Siemianowicach Śląskich i wiceprzewodniczącym Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD

Dorota Olko
Badaczka społeczna, absolwentka socjologii i dziennikarstwa w ramach MISH UW oraz podyplomowego studium filologii polskiej ze specjalizacją: redakcja językowa tekstu. W instytucie socjologii UW pisze doktorat o stosunku do ciała w klasie ludowej. Od listopada 2015 członkini zarządu okręgu warszawskiego Partii Razem i koordynatorka biura prasowego okręgu, od października 2016 – rzeczniczka prasowa Razem.

lukasz-olszewski-adsŁukasz Olszewski
Urodził się w 1979 roku i wychował w małej miejscowości Ośno Lubuskie. W Zielonej Górze uczęszczał do szkoły średniej oraz studiował na Uniwersytecie Zielonogórskim. Koleje losu zaprowadziły go następnie do Kalisza, gdzie działał w Klubie Krytyki Politycznej. Po Kaliszu przeprowadził się do Torunia, gdzie mieszkał prze dwa lata, a następnie przeprowadził się do Wrocławia, gdzie mieszka do dziś. Tam zaangażował się w działalność Partii Razem, w której przez rok zasiadał w Zarządzie Okręgu Wrocławskiego, a obecnie działa w grupach tematycznych (m.in. Grupa ds. Polityki Równościowej).

emilia-piotrowska-1-1Emilia Piotrowska
Z wykształcenia antropolożka i kulturoznawczyni. Zawodowo zajmuje się projektowaniem oraz wdrażaniem strategii komunikacji i aktywności w obszarze public affairs, public relations i marketingu. Analizuje i angażuje się w procesy społeczne na styku polityki, biznesu i organizacji pozarządowych. Po godzinach członkini warszawskiego Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i Kongresu Ruchów Miejskich. Jest także współzałożycielką i działaczką Warszawskiego Alarmu Smogowego.

Ewa Rutkowska
Absolwentka filozofii (UW) i Szkoły Nauk Społecznych (PAN). Od 2000 roku pracuje jako nauczycielka filozofii i etyki w gimnazjum, pracowała też w szkołach z programem Matury Międzynarodowej oraz współprowadziła zajęcia w ramach Gender Studies i Gender Mainstreaming IBL. Współautorka m.in. poradnika dla nauczycieli i nauczycielek „Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji” a także raportów dotyczących tożsamości płci, przemocy wobec kobiet i płci w edukacji oraz ?Równościowego przedszkola?. Prowadzi szkolenia z zakresu równości, różnorodności, przeciwdziałania molestowaniu i mobbingowi a także warsztaty antydyskryminacyjne. Szkoliła też dla MRR z zasady równości szans w projektach infrastrukturalnych. Współpracowała z Fundacją Fundusz Współpracy najpierw w ramach programu IW EQUAL a później POKL w zakresie prowadzenia szkoleń, szkolenia trenerskiego, opracowywania modułów szkoleniowych z gender mainstreamingu. Trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt (oraz osób socjalizowanych do roli kobiety) WenDo ? metody przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Związana z Fundacją Feminoteka związana od początku jej istnienia jako trenerka i ekspertka. Członkini partii Razem.
W wolnych chwilach uczy się jidysz, czyta głównie reportaże i eseje, z wiekiem radykalizuje się lewicowo.

bartosz-serenda-fotkaBartosz Serenda
Bartosz Wojciech Serenda, rocznik ’82 – stanu wojennego. Wykładowca, spec PR, prywatnie bloger i fascynat PR w nowych mediach. W polityce od 16 roku życia (a więc połowę życia związany z ruchami lewicowymi/socjalnymi). Był krajowym wiceprzewodniczącym największej lewicowej młodzieżówki w Polsce (FMS). Mieszka w Kutnie, gdzie jest radnym Rady Powiatu

karolina-skowronKarolina Skowron
Polityczka i działaczka społeczna, szczególnie na rzecz praw człowieka (z naciskiem na prawa kobiet i osób LGBTQ) oraz zwierząt. Członkini zarządu Zielonego Instytutu, działaczka Inicjatywy Polska, zaangażowana w akcję Ratujmy Kobiety. Absolwentka socjologii na The London School of Economics and Political Science oraz retoryki na Polskiej Akademii Nauk, obecnie studiuje dyplomację globalną na SOAS w Londynie. Przewodnicząca stowarzyszenia polskich absolwentów University of London. Wieloletnia członkini partii Zieloni (dwie kadencje w Radzie Krajowej oraz dwukrotna przewodnicząca koła małopolskiego), obecnie w partii Twój Ruch. Prywatnie żyje ze swoją partnerką, dwoma królikami i żółwiem na warszawskiej Pradze.

jaroslaw-sojaJarosław Soja
Prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym, jeden ze współtwórców gospodarczej części programu wyborczego partii Razem, członek Krajowej komisji Rewizyjnej Razem, socjaldemokrata.

 

 

damian-syjczakDamian Syjczak
Zaangażowany  w życie społeczne i polityczne od sześciu lat. Dwukrotnie pełnił funkcję przewodniczącego Federacji Młodych Socjaldemokratów w Województwie Zachodniopomorskim, a obecnie jest wiceprzewodniczącym krajowym FMS. Od 2015 roku sekretarz zachodniopomorskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wcześniej pełnił funkcję rzecznika prasowego partii w województwie. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz politologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Współorganizator wielu akcji społecznych i charytatywnych. Uczestnik szkoleń, konferencji i seminariów organizowanych m.in. przez OPZZ, Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle?a, Fundację im. Friedricha Eberta, Fundację ?Amicus Europea?, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego czy Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej.

bozena-szubinskaBożena Szubińska
Z zawodu żołnierz, farmaceutka, pełniła służbę wojskową w korpusie oficerskim w strukturach służby zdrowia Marynarki Wojennej oraz Sztabu Generalnego WP, kończąc służbę w 2015r.w stopniu kmdr. Wykształcenie: medyczne w specjalnościach farmacja apteczna i organizacja zaopatrzenia medycznego wojsk; podyplomowe studia AON w zakresie bezpieczeństwa narodowego (zarządzanie kryzysowe), absolwentka Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, słuchaczka Gender Studies przy ISNS UW.  Jako założycielka i przewodnicząca Rady ds. Kobiet w SZ RP (1999-2015), oraz Zespołu opiniodawczo-doradczego przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania ?Kobiety w służbach mundurowych? (2014-2015), działała na rzecz implementacji rezolucji UNSCR 1325 (Kobiety, Pokój, Bezpieczeństwo) w Polsce, wdrażała także w resorcie obrony narodowej strategię równości płci oraz program „Female Leaders in Security and Defence (FLSD)” w ramach współpracy w NATO. Była Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. wojskowej służby kobiet (2009-2015) oraz delegatką w Komitecie ds. Kobiet w SZ NATO, przekształconym później w Komitet NATO ds. Równości Płci. Aktualnie należy do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej, Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Ruchu Odrodzenia Narodowego, jest sympatyczką Partii Kobiet. W ostatnich wyborach startowała jako bezpartyjna kandydatka do sejmu z listy Zjednoczonej Lewicy w okręgu 26.

marta-tonderaMarta Tondera
Absolwentka University College London, studentka Uniwersytetu Warszawskiego. Wyjechała do Anglii w wieku 17 na dwuletnie stypendium i została tam sześć lat. Jest działaczką polonijną, przez trzy lata była w zarządzie Federacji Polskich Stowarzyszeń Studenckich w UK, obecnie jest współorganizatorką londyńskiego Kongresu Polek, tańczy także w polonijnym zespole ?Tatry?. Od lat jest także wolontariuszką Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata, dla którego przeszła w tym roku 330 km w 6 dni. Jest co-founderką portalu waymore.pl, który ułatwia zbieranie pieniędzy organizacjom pozarządowym. W czasie wolnym od patriotyzmu i feminizmu gra na wiolonczeli, podróżuje i uczy się języków.

wackerman-klaudiaKlaudia Wackerman
Absolwentka licencjackich studiów niemcoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Europejskiej Akademii Pracy na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Urodzona działaczka społeczna – zaangażowana w skauting, ruch związkowy oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego m.in. w Stowarzyszeniu Demagog oraz inicjatywach lokalnych. Interesuje się w szczególności ruchami skrajnej prawicy we współczesnej Europie, polityką historyczną oraz dyplomacją europejską. Na każdym kroku podkreśla, że dzisiejsza młodzież stanowi jutrzejszą przyszłość. Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

anna-wroblewska-zawadzka-fot-filipkowalkowskiAnna Wróblewska-Zawadzka
Magister socjologii płci (UW) i administracji (UMK). Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Z pasją prowadzi warsztaty z zakresu równych szans kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, cyberprzemocy. Aktywistka społeczna, założycielka bydgoskiej Nieformalnej Grupy Inicjatywnej, członkini Antyprzemocowej Sieci Kobiet. Współorganizowała pierwsze Manify w Toruniu i w Bydgoszczy. Uwielbia podróżować i wraz z mężem pokazywać dzieciom świat: ten za rogiem i ten znacznie dalej.