Fundacja Global.Lab

Fundacja Global.Lab jest niezależnym think-tankiem zajmującym się sprawami międzynarodowymi. Celem naszej działalności jest poszerzanie wiedzy na temat globalnych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Poprzez swoją działalność chcemy wspierać rozwój polskiego społeczeństwa obywatelskiego i świadomości społecznej na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, także w wymiarze pozaeuropejskim. Przykładamy dużą wagę do odejścia od perspektywy europocentrycznej, aby możliwie obiektywnie przyjrzeć się globalnym wyzwaniom. Jednocześnie świadomi, że świat zaczyna się na naszym podwórku, nie unikamy tematów europejskich. Szczególnie zależy nam na promowaniu takich rozwiązań w polityce międzynarodowej, które charakteryzują się poszanowaniem praw i godności każdego człowieka, różnorodności kulturowej oraz idei zrównoważonego rozwoju. Poprzez formułowanie krytycznych refleksji chcemy efektywnie wpływać na kierunek debaty o polityce zagranicznej w Polsce.

W ramach Akademii Demokracji Socjalnej wraz z Fundacją Aleksandra Kwaśniewskiego ?Amicus Europae? organizujemy moduł ?Integracja europejska, polityka na rzecz pokoju i bezpieczeństwa?.