Krytyka Polityczna

Krytyka Polityczna to największa w Europie Środkowej i Wschodniej progresywna sieć instytucji i aktywistów. Powstała w roku 2002, wraz z Listem otwartym do europejskiej opinii publicznej, w którym domagano się od polskich elit bardziej otwartej polityki na rzecz integracji europejskiej; w tym samym czasie powstał intelektualny kwartalnik o tej samej nazwie. Zarejestrowana oficjalnie w roku 2005 jako Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Krytyka Polityczna składa się obecnie z internetowego ?Dziennika Opinii?, kwartalnika w edycji polskiej oraz ukraińskiej, wydawnictwa publikującego około 40 książek rocznie, centrów kultury w Warszawie, Gdańsku i Cieszynie, grup współpracujących aktywistów w kilkunastu miastach Polski (a także w ukraińskim Kijowie, gdzie funkcjonuje również Centrum Badań Kultury Wizualnej), a także dydaktyczno-badawczego Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie. Rocznie Krytyka Polityczna organizuje kilkaset wydarzeń: debat, seminariów, wykładów, pokazów filmowych, wystaw, warsztatów i performance?ów artystycznych oraz konferencji i zjazdów międzynarodowych; głos jej przedstawicieli jest regularnie słyszalny w najważniejszych mediach opiniotwórczych w Polsce i na świecie.

Czujemy się współczesnymi spadkobiercami specyficznych dla Europy Środkowej i Wschodniej (polskich, żydowskich, ukraińskich i rosyjskich) tradycji inteligencji zaangażowanej, reprezentującej etos działalności publicznej generującej ?klej społeczny?, na który składają się tradycyjne i nowe formy więzi społecznych (których wyrazem są między innymi ruchy społeczne). Ich historia sięga schyłku XIX wieku, gdy największe wyzwanie stanowiły dla nich modernizacja i rozwój społeczeństwa, przez ruchy demokratyczne lat 70. i 80. z ich ideałami upodmiotowienia społeczeństwa przeciwko władzy autorytarnej w imię demokracji, równości i wolności osobistej aż po współczesne ruchy społeczne działające na rzecz równości, solidarności społecznej i afirmacji różnorodności.

Być może najważniejszym zjawiskiem społecznym, z którym musimy dziś się zmierzyć jest kryzys społecznej wyobraźni. Pomimo powszechnej dziś krytyki społecznego, politycznego i gospodarczego status quo, łatwiej dziś wyobrazić sobie koniec świata niż świat radykalnie inny od dzisiejszego. Dlatego właśnie w naszych działaniach konfrontujemy współczesne trendy i zjawiska społeczne, inicjatywy i ruchy obywateli z różnymi perspektywami ideowymi i teoretycznymi ? łączymy w debacie i we współpracy akademików i badaczy społecznych, działaczy związkowych i aktywistów, intelektualistów i artystów z pracownikami organizacji pozarządowych, dziennikarzami i politykami. Wszystkie nasze działania łączy orientacja na upodmiotowienie obywateli poprzez tworzenie niezależnych instytucji i progresywną zmianę społeczną w Polsce i Europie.

W ramach Akademii Demokracji Socjalnej współorganizujemy moduł Demokracja i społeczeństwo polityczne.

www.krytykapolityczna.pl