Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle?a

Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle?a został założony w 2005 roku we Wrocławiu jako niezależne stowarzyszenie, którego celem jest upowszechnianie idei sprawiedliwości społecznej, pokoju, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju.

Patronem stowarzyszenia jest Ferdynand Lassalle (1825 ? 1864), twórca pierwszej partii robotniczej w Niemczech, który urodził się we Wrocławiu i w tym mieście został pochowany.

Działania Ośrodka służą formułowaniu krytycznych refleksji o współczesnym świecie i jego rozwoju oraz budowaniu ideowej alternatywy dla postulatów konserwatywno-liberalnych i nacjonalistycznych, które dominują w dzisiejszym dyskursie politycznym w Polsce.

Funkcjonowanie Ośrodka wzorowane jest na działających w Europie Zachodniej instytucjach typu ?thinktank?, które pełnią rolę ?fabryk idei? dla ruchów społecznych i partii politycznych.

Ośrodek realizuje swoje cele poprzez organizację konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów, działalność badawczą, wydawniczą i publicystyczną oraz kampanie społeczne.

Dzięki współpracy z lewicowymi fundacjami i instytutami z innych krajów OMS im. F. Lassalle?a bierze także aktywny udział w europejskiej debacie politycznej i międzynarodowych projektach badawczych.

Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle?a – najaktywniejszy think tank lewicy w Polsce:

  • 10 lat działalności na rzecz upowszechniania socjaldemokratycznych idei;
  • 14 publikacji książkowych;
  • opracowania eksperckie, analizy, raporty i artykuły prasowe;
  • kilkadziesiąt konferencji, seminariów i warsztatów;
  • sieć współpracowników w całym kraju: naukowców, publicystów, aktywistów;
  • współpraca z postępowymi partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi;
  • uczestnictwo w europejskich inicjatywach na rzecz rozwoju idei postępowych;
  • znaczący głos w polskiej debacie publicznej.

W ramach Akademii Demokracji Socjalnej Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle?a współorganizuje moduł Wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, solidarność.
www.lassalle.org.pl